Dôveryhodnosť ISA bola získaná spoločenskou akceptáciou. Dnes je synonymom štandardizácie a kvality. Prečo by sa však vaša firma mala riadiť pravidlami, ktoré vás nikto nenúti dodržiavať? Pozrime sa spolu na dôvody, prečo sa certifikát ISO oplatí:

Štandardizácia

Cieľmi štandardizácie sú:

  • Zjednodušenie výroby v rôznych priemyselných odvetviach
  • Zabezpečenie konzistenciu a bezpečnosti produktu
  • Podporenie globálnej spolupráce a kompatibility

Uspokojenie požiadaviek zákazníkov

Pozor, nespáľte si prsty! Či už sa jedná o certifikované ISO 9000, alebo o akúkoľvek inú certifikáciu, ak ju chcete len kvôli uspokojeniu požiadaviek klienta, nemusí to skončiť dobre. To je samozrejme dôležité, no sústredenie sa len na túto výhodu a okamžitý zisk bez toho, aby ste skutočne postavili zákazníka nadovšetko, môže z dlhodobého hľadiska stáť oveľa viac.

Zlepšenie kvality procesov a produktov

Aj keď sa nejedná vždy o certifikovanú ISO 9001 normu, vždy ide o kvalitu. Konečným výsledkom akejkoľvek certifikácie ISO je vyššia úroveň kvality pre celú organizáciu a pre každý proces a produkt.

Zlepšenie efektivity a viac peňazí

Keď sa procesy zefektívnia, stanú sa konzistentnejšími a vy budete môcť pravidelnejšie dosahovať svoje ciele a poskytnúť hmatateľné výsledky. Znížite pri tom aj odpad.

Plytvanie je výsledkom nízkej kvality a neefektívnosti a predstavuje vyhodené peniaze. Neefektívnosť je výsledkom variácií a nekonzistentných procesov. Znížte tieto odchýlky a zlepšite konzistenciu a budete mať menej odpadu a viac peňazí.

Uľahčiť spoluprácu v podnikaní

Skutočnosť, že ISO je široko medzinárodne akceptovaný certifikát, uľahčuje realizáciu spoločného podnikania, výskumu a vývoja nových produktov. Štandardizácia umožňuje spoločnosti vykonávať medzinárodný obchod s istotou zabezpečenia kompatibility a nemennosti produktu.

Získať medzinárodné uznanie

O dôveryhodnosti ISO sme hovorili na začiatku tohto článku a tento faktor nemožno prehliadnuť a všetci predsa vieme, že medzinárodný imidž organizácie je v podnikaní veľmi dôležitým faktorom.