Lov sa prvýkrát objavil pred tromi miliónmi rokov a odvtedy s nami zostal popri iných činnostiach produkujúcich potraviny, ako je napríklad chov dobytka. Či už ste poľovník a vlastníte a využívate obľúbený Mauser M12, alebo máte len radi históriu, v nasledujúcich riadkoch vás poteší krátky prehľad histórie lovu.

Ako to teda bolo?

Prví ľudia žili kočovne a mäso zaviedli do jedálnička asi pred 3 miliónmi rokov. Najprv sme sa živili hmyzom a prevažne rastlinnou potravou. Na počiatku sme ešte ani nechyrovali o šikovných vymoženostiach Liemke, či iných značiek známych v odvetví lovu. Techniky lovu základnými zbraňami sme vymysleli až neskôr.

Poľnohospodárstvo sa objavilo už v období neolitu a chov dobytka odsunul lov na vedľajšiu koľaj. Lovom farmári ochraňovali úrodu. Takýto lov aj dnes existuje medzi niektorými kmeňmi, napr. v južnej Afrike, Thajsku a Indonézii.

Lov ako výsada sa prvýkrát objavil v staroveku. Zatiaľ čo pestovanie a chov pokrývalo stravovacie potreby ľudí, lov ponúkal privilegovaným vrstvám širší výber mäsa. Malo to symbolický aj spoločenský význam.

Prax poľovníctva sa kodifikovala v stredoveku. Pozvanie na poľovačku s kráľom bolo vyznamenaním. V Európe boli navrhnuté zákony regulujúce lov na kráľovskom území. V tomto období sa vyskytlo premnoženie zveri, ktorá škodila úrode. Lov sa tak zameral na elimináciu zveri. Od 13. stor. pribúdali informácie o divej zveri, technikách lovu a aj recepty.

Počas renesancie vo Francúzsku sa lov so psami stal životným štýlom. Bankety po poľovačke boli príležitosťou na demonštráciu spoločenských vzťahov. Poľovníctvo sa stalo výsadou šľachty a právo na jeho vykonávanie bolo priamo spojené s právom na vlastníctvo pôdy. Dovtedy pomerne tolerované pytliactvo bolo teraz prísne trestané a nešľachticom bol lov formálne zakázaný. Podľa kráľovského nariadenia z roku 1515 sa lov považoval za stratu času, ktorý by sa mal venovať obrábaniu pôdy.

Revolúcia zrušila toto privilégium a demokratizácia viedla k vlne rozšíreného lovu, ktorý poškodil lesný ekosystém a spôsobil výhyn niektorých druhov. Na ochranu voľne žijúcej zveri boli za Napoleona I. zavedené povolenia, kedy a kde sa smie loviť. V 19. stor. však toto povolenie stálo poľnohospodára ekvivalent mesačného platu, a preto sa lov stal opäť výsadou majetných. Táto situácia podporovala pytliactvo.

V súčasnosti je poľovníctvo prísne regulované. Na získanie povolenia musí žiadateľ zložiť skúšku a dodržiavať zákony. Poľovníctvo sa stalo predovšetkým voľnočasovou aktivitou určenou na reguláciu populácie zveri.