Máte čoraz menej času na písanie diplomovej, rigoróznej alebo bakalárskej práce? Alebo ste možno ešte ani nezačali písať svoju prácu? Možno z tohto dôvodu začínate pociťovať stres, najmä ak vám kamarát alebo spolužiak povedal, ako s písaním práce napreduje, zatiaľ čo vy úspešne ďalej prokrastinujete.

Možno veľa času trávite hľadaním informácií, hľadaním zdrojov, užitočnej literatúry a podobne To je samozrejme v poriadku, príprava si vyžaduje svoj čas. Pre efektívne písanie záverečnej práce je však dôležité rozumné rozloženie času a plánovanie.

Existuje technika riadenia času nazývaná Pomodoro Technique. Je to veľmi jednoduchá a veľmi efektívna technika riadenia času. Túto techniku a jej využitie si v tomto článku predstavíme, keďže táto znalosť sa vám môže hodiť tak v bežnom živote či v práci, ako najmä v prípade písania rigoróznej práce, diplomovej práce alebo bakalárskej práce.

Technika Pomodoro je založená na intenzívnej a neprerušovanej práci počas 25 minút. Počas tejto doby sa nesmiete odtrhnúť od práce. To znamená žiaden facebook, odpisovanie na správy alebo príprava kávy. Nemôžete robiť nič iné – len pracovať.

Použite časovač

Aby ste si pomohli, môžete si nastaviť budík alebo časovač na 25 minút. Po prvých 25 minútach práce nasleduje 5 minútová prestávka. Písanie bakalárskej práce teraz pozastavíte. Teraz nie je dovolené pracovať. Treba si oddýchnuť. Nastavte si teda časovač na 5 minút. Ak pracujete na počítači, je najlepšie nechať ho na 5 minút tak. Vstaňte, ponaťahujte sa, choďte na chvíľu von a osviežte sa čerstvým vzduchom.

4 cykly po 25 minút, potom dlhšia pauza

Po 5 minútach sa vráťte späť k počítaču na 25 minút práce. Na každých 25 minút je potrebné si vopred naplánovať úlohy, aby ste sa počas pracovného času už nezaoberali s tým, čo idete vlastne robiť. Vykonajte 4 cykly týmto spôsobom. Po 4. cykle je prestávka 30 minút. Potom všetko zopakujte znova. Technika je efektívna, pretože zabraňuje únave mysle a písanie záverečnej práce je často psychicky vyčerpávajúce.